Насіння

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
від Кітчен Сідс (США)
                                      КСВ 29Н68    (ФАО 320)
КСВ 29Н68 - високоврожайний гібрид універсального використання, що зайняв за 2 роки, - одне з перших місць в польових кваліфікаційних випробуваннях на Україні(потенціал врожайності 145 ц/га). Виключно посухостійкий гібрид з широким спектром. Висока адаптація до різних грунтово-кліматичних умов. Висока стійкість проти вилягання, висока стійкість проти кукурудзяного метелика. Хороший розвиток на ранніх стадіях зростання, рослини середньої висоти, що мають міцні стебла і сильні корені, добре реагує на високий агрофон, добре і швидко віддає вологу після досягнення фізіологічної стиглості. Ремонтантний гібрид.
Рекомендована густина посіву  - 70 000 рослин на га в степовій зоні, або 83 000 на га в лісостеповій зоні. Гібрид може бути використаний для виробництва на зерно і силос.    
                              
                              КСВ 29М54   (ФАО 275)
КСВ 29М54  - гібрид простого типу, цвіте раніше, ніж інші гібриди цієї групи стиглості, висока стійкість проти вилягання, висока стійкість проти кукурудзяного метелика, висока якість і висока об'ємна вага зерна, рослини середньої висоти з добре розвиненим стеблом і кореневою системою. Фіолетове забарвлення молодих рослин навесні обумовлене генетично і не є ознакою нестачі поживних речовин рослини, восени довго залишаються зеленими(висока ремонтантна), добре реагує на високий агрофон.
За результатами польових кваліфікаційних випробувань в Україні показав потенціал врожайності - 129 ц/га. Рекомендована  густина посіву -  70 000 насіння на га - в степовій зоні, 75 000 насіння на га в лісостеповій зоні і 78 000 насіння на га - в полесье. Гібрид використовується для виробництва на зерно.                         
                             КСВ 28М15      (ФАО 250)
КСВ 28М15 - виключно рослий гібрид з високим потенціалом врожайності( за результатами польових кваліфікаційних випробувань в Україні показав потенціал врожайності - 110 ц/га), висока енергія проростання. Стійкі стебла, завдяки стійкості до стеблових хвороб -появлению стеблової гнилизни. Завдяки стійкому розвитку на ранній стадії зростання, гібрид особливо рекомендується для вологої і холодної півночі, сума ефективних температур по методу Онтаріо до викидання рилець 525°З, до чорної точки(40% вологості) - 1.110°С. Характеризуеться хорошою віддачею вологи при дозріванні. Виключно надійний, стабільний гібрид. Саме краще поєднання - високій врожайності на силос з високою продуктивністю на зерно. Рекомендована  густина посіву -  75 000 насіння на га - в степовій зоні, 80 000 насіння на га - в    лісостеповій зоні і 85 000 насіння на га - в поліссі.

Характеристика насіння :
Схожість: min 93 %
Маса 1 000 насіння: min 240 г
Обробка: Maxim XL
Упаковка:  80 000 насіння(паперовий 3-слойный мішок).


КВС

Представляємо продукцію всесвітньовідомої компанії КВС,  коріння материнської компанії сягають в середину 19ст. КВС творчо поєднує традиційні і нові методи селекції, включно з біотехнологією. Домінуючими принципами селекції КВС є: висока урожайність, якість продукції, стійкість до вилягання, до комплексу хвороб і шкідників, несприятливих абіотичних факторів зовнішнього середовища.

 Від КВС українському  товаровиробнику пропонуємо: гібриди цукрового буряку, кукурудзи, а також високопродуктивні гібриди соняшнику, кормових буряків, озимого ріпаку, жита та сорти ярого ячменю.

На ринок України поставляється оригінальну насіння цукрових буряків, соняшнику, ріпаку, ячменю, вирощене в Південно-Західних регіонах Європи і виготовлене на сучасному насіннєвому заводі в м.Айнбек та інших заводах Євпопи.
 
Насіння кукурудзи та частково соняшника розмножується і виготовляється в Україні на модернізованих за участю КВС заводах під контролем спеціалістів КВС. При цьому використовується оригінальну насіння батьківських компонентів завезених з Німеччини.

Виробництво насіння супроводжується багатоступінчатим контролем якості:
1. Державний контроль: апробація посівів, сертифікація насіння;
2. Відомчий контроль на заводі:перевірка сировини на вході, в ланках виробництва і готового насіння на виході;
3. Контроль оригінатором гібрида (КВС): за дотриманням  методики насінництва, генетичний контроль сировини і насіння з використанням електрофорезу та грунтоконтролю в Україні.

Насінництво, маркетинг, агросервіс в Україні здійснюється дочірнім підприємством – ТОВ «КВС-Україна».

УВАГА!

Описи гібридів та сортів  можна знайти на сайті компанії КВС, консультації можна отримати у наших спеціалістів по тел.. 067 455 30 85 та 050 152 08 78.


Українське насіння цукрового буряка під врожай 2012 р.

 Пропонуємо до Вашої уваги насіння цукрового буряка що відповідає найкращим світовим зразкам як за показниками продуктивності культури так і якісним характеристикам власне насіння. Це нові сучасні гібриди Інституту цукрових буряків. Автор академік Роїк М.В.  В процесі селекції гібридів  покращені властивості коренеплодів до тривалого зберігання в кагаті в порівнянні із найкращими вітчизняними гібридами. 
ТОВ «Гранд агро» є дилером Інституту цукрових буряків.
«Анічка»:
гібрид цукрових буряків, триплоїдний, занесений до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні» з 2003 р. (Свідоцтво №04446 від 12-02-2003 р.); продуктивність за показником збору цукру відносно національного стандарту (групи кращих сортів вітчизняного та зарубіжного походження) становила 114,7% в зоні Лісостепу та 112,7% в зоні Полісся; сорт відзначається пластичністю та стабільністю продуктивності, включений до національного стандарту; стійкий до кореневих гнилей, придатний для зберігання в кагатах без втрати показників технологічної якості коренеплодів; невимогливий до забезпечення елементами живлення; не втрачає показників продуктивності в умовах помірного поширення церкоспорозу; гібрид в умовах зрошення забезпечує вихід цукру понад 17 т/га; потенціал врожайності 120 т/га; цукристість 19,4%. Коренеплід стійкий до побиття.
«Етюд»:
гібрид цукрових буряків, триплоїдний, занесений до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні» з 2006 р. (Свідоцтво №06242 від 01-01-2006 р.); продуктивність за показником збору цукру відносно національного стандарту (групи кращих сортів вітчизняного та зарубіжного походження) становила 117,4% в зоні Степу; відзначається стабільно високим вмістом цукру, придатний для ранніх строків збирання, стійкий до цвітухи, рекомендований для перших строків переробки, добре зберігається в кагатах без значної втрати технологічної якості коренеплодів, корені  стійкі до побиття ; потенціал врожайності 100 т/га; цукристість 18,2%.

«Ольжич»:
гібрид цукрових буряків, триплоїдний, занесений до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні» з 2006 р. (Свідоцтво №06244 від 01-01-2006 р.); продуктивність за показником збору цукру відносно національного стандарту (групи кращих сортів вітчизняного та зарубіжного походження) становила 104,1% в зоні Лісостепу та 107,% в зоні Степу; гібрид забезпечує стабільну продуктивність в широкому ареалі умов вирощування; стійкий до кореневих гнилей в період вегетації та зберігання в кагатах; корені  стійкі до побиття ; потенціал врожайності 100 т/га;  цукристість 17,9%.

Всі гібриди придатні для тривалого зберігання коренеплодів в кагатах не менше 40 діб без втрати якості коренеплодів.
Ураженість даних гібридів гнилями на виробничих посівах Харківської обл.. в 2010-2011 рр в 3-4 рази була менша в порівнянні з зарубіжними гібридами.
Насіння урожаю 2011 р. Вирощене в ІЦБ.
 Насіння дражоване і оброблене хімічною композицією круізер та форс на заводі компанії «Інсеко» і відповідає ДСТУ 3226-95.
Всхожість – не менше 97%. Енергія проростання – 98%.
Упаковка – 1 п.о. Вага 1 п.о.  – 2,3кг.  Фракція 3,5-4,5 мм.
Ціна –65 € з ПДВ  за 1 посівну одиницю.
УВАГА!

Консультації по насінню цукрового буряка можна отримати у нашого спеціаліста по тел. 050 404 15 16.

Прайс СУ

Прайси насіння